Arvomme

Arvomme:

Koko toiminta-ajatuksemme rakentuu sydämellään töitä tekevän, innostuneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme varaan sekä hyvään, toista ihmistä kunnioittavaan ja avoimeen johtamistyyliin.

 • Kehitämme itseämme ja hoitotyötämme
 • Otamme ammatillisen vastuun työstämme
 • Toimimme hoitotyön arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti
 • Tunnistamme eri- ikäisten ihmisten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita ja vastaamme niihin käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä

Tällä toiminta-ajatuksella voimme tarjota palvelujamme vanhuksille jotka tarvitsevat jatkuvaa valvontaa sekä ohjausta tai avustamista päivittäisissä toimissaan kaikkina vuorokauden aikoina, kodinomaisissa viihtyisissä tiloissa

Ohjaavana toiminta-ajatuksena on turvallinen, ihmistä kunnioittava, elämisen arvoinen vanheneminen.

 • vanhuksen kunnioittaminen
 • asiakaslähtöisyys ja eettisyys
 • itsemääräämisoikeuden  säilyttäminen
 • kuntouttava hoivaote
 • omatoimisuuden säilyttäminen
 • turvallinen ympäristö
 • sosiaalisten suhteiden säilyminen
 • luonnosta nauttiminen

Yrityksen toiminta on

 • lakisääteistä ja eettisesti hyväksyttävää
 • luotettavaa
 • suunnitelmallista ja budjetoitua
 • kehittyvää
 • kannattavaa,  maksukykyistä ja vakaavaraista
 • hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien ja organisaatioiden kesken
 • henkilöstöstä huolehtimista niin fyysisesti kuin psyykkisestikin
 • henkilöstöltään motivoitunutta ja sitoutunutta sekä valmis kehittämään itseään