Ateriapalvelu

Ruokavaliosuositukset:

Ikäihmisten ruokavaliosuositukset

http://www.evira.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevan ravitsemus suositukset:

 • huolehditaan riittavasta ravinnonsaannista
 • tarvittaessa tehostettu ruokavalio
 • tunnistetaan ja ehkäistään tahaton laihtuminen
 • punnitus on suositeltavaa kerran kuukaudessa
 • arvioidaan avuntarve syömisessä
 • tarvittaessa muistutetaan syömisestä
 • edistetään ruokailutilanteen kodinomaisuutta hoitajat ruokailevat tai istuvat ruokapöydässä yhdessä asukkaiden kanssa
 • huolehditaan suun terveydestä hampaiden, proteesien ja suun limakalvojen päivittäisellä puhdistuksella
 • käytetään D-vitamiinilisää 20 mikrogrammaa/vrk ympäri vuoden
 • suunnitellaan yhteistyössä asukkaan kanssa ruokailun toteutus, joka turvaa riittävän ravinnonsaannin
 • toimintakykyä ylläpitävä liikunta tehdään mahdolliseksi.

Tähän ryhmään kuuluvilla on usein muistisairaus ja avuntarvetta päivittäisissä toiminnoissa.Ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien iäkkaiden henkilöiden ravitsemuksen kulmakivena on riittävä energian ja proteiininsaanti jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Asukkaan tullessa kirjaamme yhdessä omaisten kanssa myös ruokatottumukset ja mieliruuat. Pyrimme muodostamaan ruokalistat monipuolisiksi ja että jokaisen asukkaan lempiruokiakin on viikottaisissa ruokalistoissamme.