Laatu

Laatu:

 • Omavalvontasuunnitelmaan tai sen liitteeksi laadittujen asiakirjojen avulla ohjataan laadukkaan palvelun toteutumista.
 • Pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys tehty ja niitä säännöllisesti tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan.
 • Lääkehuollossa toimitaan lääkehuoltosuunnitelman mukaan ja poikkeamat käsitellään välittömästi.
 • Yrityksen toiminnan riskit on kartoitettu työterveyshuollon sekä työsuojelutarkastajan kanssa.
 • Välittömän asiakaspalautteen vastaanottaminen, kirjaaminen, käsittely työyhteydessä, korjaavien toimenpiteiden suorittaminen
 • Omaisia kannustetaan osallistumaan läheisensä hoivaan ja vierailut voi tapahtua kellon ajoista riippumatta, ellei se tuota kohtuutonta haittaa toisille asukkaille.
 • Asiakkaan tai asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa/omaisensa/läheisensä kanssa laaditaan yhteisymmärryksessä erillinen palvelu- ja hoivasuunnitelma. Kirjaaminen hoiva-palvelusuunnitelmaan, tarvittaessa päivittäin kuitenkin vähintään kerran viikossa, asiakkaan voinnista. Hoiva-ja palvelusuunnitelman ajan tasalla pitäminen asiakkaan kuntoisuuden osalta
 • Henkilöstön kouluttaminen laadunhallintaan ja asiakasturvallisuuteen
 • Ammattitaito, koulutus, täydennyskoulutus sekä sisäinen koulutus.
 • Määrävälein tapahtuvat  sammutus- ja pelastusharjoitukset
 • Työvuorot suunnitellaan sähköisesti Welho-ohjelmistolla.