Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Asumista palvelukodissa kutsutaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asiakkaat hyötyvät tehostetun palveluasumisen yhteisöllisyydestä.

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka huolehtii asukkaan hyvinvoinnista. Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan, omaisen, omahoitajan ja sairaanhoitajan kanssa. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden kuntouttamisesta. Hoivakodin asukkaille järjestetään monenlaista virikeohjelmaa edistämään heidän hyvinvointiaan. Henkilökunta on koulutettu muistisairaiden hoitamiseen ja he ovat läsnä ympärivuorokauden. Omaiset voivat osallistua hoivakodin arkeen mahdollisuuksiensa mukaan.

Kriteerit tehostettuun palveluasumiseen

  • Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Hoivan ja valvonnan tarvetta on säännöllisesti myös yöaikaan
  • Asiakas tarvitsee hoitajan apua lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan
  • Asiakas on yhden tai kahden hoitajan avustettava
  • Viitteellinen RaVa-indeksi > 3
  • Viitteelliset muistisairauksien testiarvot MMSE 22-10/GDS 4-6/CDR 1-2 

Tehostetun palveluasumisen asukasvalinnat tekee SAS-ryhmä (selvitä-arvioi-sijoita) perustuen toimintakykyarvioihin sekä palvelulle asetettuihin perusteisiin

Hoivakodissamme on myös saattohoitomahdollisuus, osa henkilökunnastamme on saanut asianmukaisen koulutuksen.