Palveluseteli

Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle.

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen (lue myös SAS-arviointi).

Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

Kaupunki, kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, hänet ohjataan muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Miten palveluseteli toimii?

Asiakas valitsee palveluntuottajan kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä. Asiakas ja tuottaja sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja tuotettavan palvelun tarkemmista yksityiskohdista. Asiakas tekee yrittäjän kanssa sopimuksen. Kunta maksaa korvausta palveluntuottajalle vain niiden asiakkaiden käyttämistä palveluista, joille se on tehnyt päätöksen palvelusetelien myöntämisestä. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palvelusetelin arvon ja palvelun hinnan erotuksen.

Kuka voi tuottaa palveluja?

Kunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien kunnallisten palvelujen tasoisia. Kunta voi asettaa palveluille lisäksi vaatimuksia, jotka liittyvät  asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun tai kunnan olosuhteisiin. Vaatimusten on oltava syrjimättömiä ja perustuttava puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin

Tarkemmin palvelusetelistä esimerkiksi:  Meille käy Oulun kaupungin ja SOTE Helmi palvelusetelit.

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/hallinto-jarjestaminen-tuottaminen/palveluseteli/Sivut/default.aspx#kohde1

Oulu palveluseteli:

http://www.ouka.fi/oulu/palveluseteli/tehostettu-palveluasuminen

SOTE Helmi: Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva

http://www.sotehelmi.fi/helmi/sote-helmi/palveluseteli.html