Palvelut

Palvelumme!

Ensisijaisesti tarjoamme tehostettua palveluasumista Oulun Kaupungin, Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueella.

Kannattaa myös kysyä omaishoitajien vapaiden ajaksi. Riippuen asukastilanteestamme voimme mahdollisesti tarjota myös väliaikaista asukaspaikkaa.

Asumispalveluiden sisältö

  • Jokaiselle asukkaalle oman henkilökohtainen huoneen, jonka voi kalustaa omilla huonekaluillaan.
  • Kaksi huoneista on kahdenhengen huoneita esim. avioparille.
  • Yhteisinä tiloina on keittiö, ruoka/oleskeluhuone, sauna pesutiloineen sekä wc:t ja sisääntulon yhteydessä oleva ns. viherhuone sekä ulko- terassi.
  • Kiinteistö sijaitsee Oulujoen rannalla 1,8 ha tontilla. Piha suunnittelussa on huomioitu asukkaiden viihtyvyys sekä heidän aktivointinsa ulkoiluun.
  • Hoiva- ja hoitotyö sisältää asiakkaan toimintoja saapumisesta lähtöön saakka
  • perushoivaa kunttouttavin työottein sekä huolehtien virikkeellisyydestä ja läsnäolosta ja läheisyydestä.
  • Lääkäripalvelut toimivat Vaalan tk:n kautta sekä yksityisesti.
  • Palveluun sisältyy turvapalvelu, ruokahuolto, vaatehuolto, lääkehuolto, siivous, hygienia, vihtyvyys

Kuntouttavalla hoito-otteella ylläpidetään niitä taitoja mitä asukkaalla on ja mahdollisuuksien mukaan niitä parannetaan. Päivittäisistä toiminnoista selviytymistä kartoitetaan asukkaan tulovaiheessa tehtävällä palvelusuunnitelmalla. Yhteistyössä asukkaan ja omanhoitajan kanssa asetetaan selkeät tavoitteet omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpidosta tai niiden kohentamisesta sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Hoivasuunnitelmaa arvioidaan puolivuosittain ja korjataan tarpeen mukaan.