Tietoa yrityksestä

Hoivakoti Suvanto Oy

Sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Oulujoen varressa.Omalla 1,8ha:n kiinteistöllä

Vuonna 1938 valmistunut pinta-alaltaan n. 270 m2 entinen hirsirakenteinen kansakoulurakennus, joka on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2003 sekä samassa yhteydessä rakennuksen käyttötarkoitus on muutettu vanhusten hoivakodiksi.

Rakennukseen on tehty täydellinen peruskorjaus ja sen kunto on hyvä.

Henkilöstö

Yrityksessämme on 8 ammattitaitoista, vakiintunutta  ja pitkäaikaista työntekijää. Heistä 1 on YAMK-sairaanhoitajaa, 7 lähihoitajaa.

Aamuvuoroissa työskentelee kahdesta kolmeen hoitajaa,  iltavuorossa kaksi hoitajaa sekä yössä  yksi hoitaja

Toiminta-ajatus:

Ohjaavana toiminta-ajatuksena on turvallinen, ihmistä kunnioittava, elämisen arvoinen vanheneminen.

Hoiva on vanhusta kunnioittavaa ja asukkaiden tasapuoliseen kohteluun pyrkivää. Asukkaan/asiakkaan kanssa keskustellaan hänen arvomaailmaansa kunnioittaen. Hänelle puhutaan niin kuin muillekin aikuisille, asukas ei muutu lapseksi vaikka toiminnot olisi hidastuneet ja heikentyneet. Kunnioitetaan hänen elämän tuomaa viisautta ja yritetään ymmärtää mitkä kaikki elämän varren tapahtumat, ovat vaikuttaneet hänen tämän hetkiseen persoonallisuutensa muodostumiseen. Huomioidaan kaikessa hoidon ja hoivan antamisessa inhimillinen kohtelu ja intimiteetti suoja, niin kuin olisimme itse asukkaan paikalla hoito tilanteessa. Puhutellaan häntä nimellä ja sovitaan voidaanko sinutella. Otetaan huomioon hänen oma ilmaisutyyli, jotta asiat/tarpeet saadaan ymmärrettävällä tavalla puolin ja toisin esille. Kunnioitetaan hänen hengellisiä ajatuksiaan, ja huomioidaan mahdollisesti uskonnostaan johtuvat erityiset tarpeet.

Ongelmatilanteissa asioita käsitellään hienovaraisesti ja hänen oman arvon tunnettaan kunnioittaen. Asukkaita/asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti heidän syntyperäänsä, saavutuksiinsa tai taloudelliseen asemaansa katsomatta

Tietosuoja-asetus (GDPR) (EU) 2016/679:  Hoivakoti Suvanto Oy tietosuoja dokumentti ja tietosuojalausunto liitteenä olevissa dokumenteissa.

Hoivakoti_Suvanto_Oy_tietosuoja

Hoivakoti Suvanto tietosuojaseloste

Sinulla rekisteröitynä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada tietoosi henkilötiedot, joita Hoivakoti Suvanto Oy käsittelee.

– Täyttämällä ja toimittamalla oheisen kysely_rekisteröidyltä lomakkeen, sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsitellään ja missä tarkoituksessa.

Kysely rekisteröidyltä_Hoivakoti_suvanto_oy