Hoivakoti Suvanto

Omatoimisuutta, turvallisuutta ja yksilöllistä hoitoa

 

Tietoa palveluistamme

Omatoimisuutta:

Toiminta on ympärivuorokautista hoivaa turvallisessa, kodinomaisessa ilmapiirissä, jossa asukkailla on mahdollisuus osallistua kodin toimiin, omien voimavarojensa mukaan, niin sisällä kuin ulkona.

Omilla ehdoilla tapahtuva aktiivisuus on tärkeä asia, ja siksi sekä yhteiset että yksilölliset aktiviteetit suunnitellaan usein yhdessä asukkaiden kanssa

”Toiminta painottuu yhdessä olemiseen ja tekemiseen: asiakas osallistuu – kykyjensä ja halujensa mukaan – palvelukodin jokapäiväisiin askareisiin ja viriketoimintaan.”

Turvallisuutta:

Kodinomaisesti sisutetut yhteiskäytössä olevat viihtyisät ruokailu- ja oleskelutilat sekä turvallinen piha-alue. Omat huoneet takaavat yksityisyyden ja rauhallisen levon, avarat yhteistilat tarjoavat seuraa sekä yhteisöllisyyttä.

Piha-alueella nautitaan kauniista päivistä sekä vietetään yhteisiä hetkiä. Hoivakoti on sisustettu kodinomaiseksi ja suunniteltu ikäihmisten tarpeet silmälläpitäen.

Paloturvallisuus on otettu erityisesti huomioon ja kiinteistöistä on laadittu pelastussuunnitelmat. Henkilökunta harjoittelee ja kouluttautuu säännöllisesti myös turvallisuusasioista.

Yksilöllistä hoivaa:

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka huolehtii asukkaan hyvinvoinnista. Asukkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan, omaisen, omahoitajan ja sairaanhoitajan kanssa. Ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden kuntouttamisesta.

Hoivakodin asukkaille järjestetään monenlaista virikeohjelmaa edistämään heidän hyvinvointiaan. Omaiset voivat osallistua hoivakodin arkeen mahdollisuuksiensa mukaan.

Yhteydenottolomake

Facebook

Laskutustiedot

Käsittelemme ostolaskumme sähköisesti. Pyrimme omalta osaltamme edistämään verkkolaskutuksen yleistymistä ja toivommekin saavamme laskunne verkkolaskuina aina kun se on mahdollista.

Verkkolaskuosoitteemme on 003718014072
Y-tunnuksemme on 1801407-2
Verkkolaskuoperaattorimme on Opus Capita Solutions Oy
Operaattorin välittäjätunnus E204503
Sähköpostilaskuosoite

Mikäli verkkolaskujen lähettäminen ei onnistu, pyydämme teitä lähettämään paperiset laskut alla olevaan osoitteeseen:

Hoivakoti Suvanto Oy
PL 99739
00021 LASKUTUS

Huomioithan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muita kuin laskuja. Kirjeenvaihdon, tiedotteiden ja markkinointimateriaalien postiosoite pysyy ennallaan.

Ystävällisin terveisin,
Hoivakoti Suvanto Oy

Ajankohtaista

Omavalvontasuunnitelma:

Hoivakoti Suvanto Oy
Tallikankaantie 96
91790, NUOJUA